تبلیغات
خون آشام ها - ادامه فیلم 2
ومپایر ها رو جدی بگیریم

ادامه فیلم 2

یکشنبه 26 اردیبهشت 1389 14:49

نویسنده : bs sadaie

سلامی مجدد دوستان

تا اونجا گفتم که مامان الینا به الینا فهموند که دنبالش نره!تا اینجا که من دیدم هنوز معلوم نیست مادر الینا توسط کی ومپایر شده!اما فک کنم به زودی معلوم شه .

برگردیم به قرن کنونی .ویکی و چند تا از دوستاش مورد حمله دیمن قرار میره همه میمیرن غیر از فیکی ودیمن از مقاومت فیکی خوشش میاد و اونو به خونه میبره . یه چیزو یادم رفت بگم رفت بگم که آب دهن ومپایر را قدرت درمان داره . ویکی توسط آب دهن دیمن زخمی که روی گردنش بود ترمیم میشه و ویکی که از دیمن خوشش اومده میزاره که دیمن از خونش بخوره در عوض ویکی هم از خون دیمن بخوره که این یعنی شروع تغیر برای ومپایر شدن . تغیرات ویکی شروع میشه .در همین قسمت فیلم الینا میفهمه که استفان ومپایره و  بعد از چندساعت که جنازه بقیه پیدا میشه هیج خبری از ویکی نمیشه . همه نگران میشن .وقتی استفان میره خونه میبینه فیکی اونجاس اما به کسی جز الینا نمیگه که فیکی کجاست چون اونوقت لو میرن.تا اینکه فیکی هوس خون میکنه و ستفان خون حیوون اما دیمن خون انسان میاره فیکی که هنوز یه ومپایر کامل نشده ترجیح میده خون حیوون بخوره دیمن بیرون خونه مشغول آموزش به فیکی میشه که چجوری سریع حرکت کنه وفیکی به خونه خودش میره . شرمنده باید برم.plz نظر یادتون نره .

تا بعد ا فعلا Byeا
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -