تبلیغات
خون آشام ها
ومپایر ها رو جدی بگیریم

ادامه داستان

چهارشنبه 9 تیر 1389 15:24

نویسنده : bs sadaie

سلام دوستان

واقعا ببخشید این چند وقته ننوشتم . هم وقت امتحانا بود هم اینترنت نداشتم. شما هم که واقعا منو با نظراتتون شگفت زده کردید .این قدر نظر هاتتون زیاد بود نتونستم بخونم.

خوب بگذریم تا اونجا نوشته بودم که ویکی ومپایر شد و به خونه خودش رفت . استیفان هم رفت دم خونه ویکی اما ویکی اجازه نداد استیفان بهش کمک کنه. اون شب هالووین بود و مدرسه به این مناسبت پارتی گرفته بود. جیرمی و ویکی با هم تو مهمونی هم و میبینن.فیکی که هنوز کاملا تبدیل نشده بود ونیاز به خون داشت بدون اینکه خودش بخواد به جیرمی حمله میکنه .اما قبل از اینکه خونش رو بخوره الینا و استیفن میان و استیفن چون ویکی به الینا حمله کرده بوده ویکی رو میکشه .دیمنم مجبور میشه جسد ویکی رو تو یه قسممت دور افتاده ی جنگل دفن کنه. الینا هم سریع میره پیش جیرمی که میبینه حالش اصلا خوب نیست و از دیمن میخواد ذهنش رو از اون شب و هر چی که از ومپایر را میدونسته رو پاک کنه.و البته دیمنم این کار رو بخاطر خودشون میکنه .چون اگه کسی از واقعیت برادران سالواتور بو میبرد ممکن بود علیه ومپایر ها کاری بکنند. اون شب الینا با وجود علاقه یه ی شدیدی که به استیفن داشته از از استیفن میخواد که از پیشش بره.

استیفن با وجود اینکه نمی تونست از الینا جدا بشه تصمیم میگیره از شهر بره .اما دیمن موافقت نمیکنه.واستیفن مجبور میشه چند روزی از شهر نره تا بتونه دیمنو راضی کنه. اوشب یه ومپایر که بزودی به میستیک فالز اومده فکر میکنه الینا کاثرینه و یهش تو ماشین حمله میکنه الببته تو ای چند روز الینا و استیفن مجددا با هم دوست میشن و اون شب هم الینا داشته از خونه ی استیفن میومده  که یکی اون ومپایره بهش حمله میکنه.تا دو روز بعد نه دیمن نه استیفن نمی فهمن اون کی بوده تا دو شب بعدش که dance partyمدرسه ومپایره به الینا زنگ میزنه و میگه اگه تا 3minدیگه به سالن ناهار خوری نیای برادر کوچولوتو میکشم. وقتی الینا می خواسته بره نه دیمن و پیدا میکنه نه استیفنو . پس تنها میره که میبینه ومپایره داره میاد دنبالش مجبور میشه بره تو یکی از کلاسا که اونم میاد  به الینا حمله کنه  الینا هم تنها شی جوبی اونجا جند تا مداد بوده که الینا اونا رو میزنه تو شکم ومپایره.ومپایر سرعتش کم مسشه اما بازم ادامه میده. تا جایکه دیمن و اسیفن سر میرسن.ومپایره به استیفن حمله میکنه دیمنم برای استیفن یه صندلی رو مبشکونه برا استیفن پایشو میفرسته. استیفنم میزنه تو شکم ومپایره اما نزدبک قلبش که به زانو بیفته استیفن از ومپایره میپرسن چرا به الینا حمله کردی که اون میگهبرا تفریح من میدونستم اون کاثرینه اما به خودم میقبولوندم که اون الیناست و بجای کاثرینه عذابش میدادم استیفن عصبانی میشه و چوب و دوباره در میاره و به شکمش میزنه.این دفعه دیمن میپرسه کی تو رو ومپایر کرد و اونم جواب نمیده این دفعه دیمن به استیفن میگه که چوبو در راره دوباره به شکمش بزنه.استیفنم این کارو میکنه و ومپایره تنها جواب میده کتاب خاطرات جاناثان گیلبرت و استیفن اینبارم به امر دیمن چوبو در میاه و به قلبش میزنه.و ومپایره میمره.اما تا الان چند ومپایر تو شهر میتونست وجود داشته باشه؟ تا قبل از این ماجرا برادران سالواتور تنها ومپایر های این شهر بودند.   جوابش باشه برا بعدا الان دیگه خسته شدم.برا 1000000000000000بار نظز یادتون نره.

ادامه . . ..


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 12 تیر 1389 13:50

ادامه فیلم 2

یکشنبه 26 اردیبهشت 1389 15:49

نویسنده : bs sadaie

سلامی مجدد دوستان

تا اونجا گفتم که مامان الینا به الینا فهموند که دنبالش نره!تا اینجا که من دیدم هنوز معلوم نیست مادر الینا توسط کی ومپایر شده!اما فک کنم به زودی معلوم شه .

برگردیم به قرن کنونی .ویکی و چند تا از دوستاش مورد حمله دیمن قرار میره همه میمیرن غیر از فیکی ودیمن از مقاومت فیکی خوشش میاد و اونو به خونه میبره . یه چیزو یادم رفت بگم رفت بگم که آب دهن ومپایر را قدرت درمان داره . ویکی توسط آب دهن دیمن زخمی که روی گردنش بود ترمیم میشه و ویکی که از دیمن خوشش اومده میزاره که دیمن از خونش بخوره در عوض ویکی هم از خون دیمن بخوره که این یعنی شروع تغیر برای ومپایر شدن . تغیرات ویکی شروع میشه .در همین قسمت فیلم الینا میفهمه که استفان ومپایره و  بعد از چندساعت که جنازه بقیه پیدا میشه هیج خبری از ویکی نمیشه . همه نگران میشن .وقتی استفان میره خونه میبینه فیکی اونجاس اما به کسی جز الینا نمیگه که فیکی کجاست چون اونوقت لو میرن.تا اینکه فیکی هوس خون میکنه و ستفان خون حیوون اما دیمن خون انسان میاره فیکی که هنوز یه ومپایر کامل نشده ترجیح میده خون حیوون بخوره دیمن بیرون خونه مشغول آموزش به فیکی میشه که چجوری سریع حرکت کنه وفیکی به خونه خودش میره . شرمنده باید برم.plz نظر یادتون نره .

تا بعد ا فعلا Byeا
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

ادامه فیلم

یکشنبه 26 اردیبهشت 1389 11:27

نویسنده : bs sadaie

دوباره سلام دوستان

از اینکه این همه نظر دادین واقعا متشکرم.اما من از اونجایکه پررو ام بازم مینویسم .

تا اونجاییکه دیمن و استفان توسط کاترین ومپایر شدن رو نوشته بودم .بریم سر ادامش .

برگردیم به قدیم وقتی که این دو برادر ومپایر شدن .دیمن شدیدا عاشق کاترینه و حاضر براش بمیره .اسفین هم فقط یه احساسی نسبت بش داره اما عاشقش نیست .اول استفان ومپایر میشه و بعدش دیمن .موافقین یکم از کارا ییکه ومپایر را میتونن انجام بدن بگیم؟

1) سرعت ماورا دارن .

2)قدرتمنداشون یعنی اوناییکه خون انسان میخورن میتونن افکار رو دستکاری کنن.

3)ضعیفا شون نمیتونن تو نور خورشید را برن چون آب میشن و در انتها ممیرن .اما استفان و دیمن میتونن.

4)تا زمانیکه صاحب خانه دعوتشون نکنه نمیتونن وارد شن . پس هر کسی رو تو خونه دعوت نکنین .

5)اوناییکه اراده قوی داشته باشن میتونن بعد از اینکه خون انسان خوردن زنده بزارنشون و تنها افکارشون رو تغیر بدن .که دیمن زحمت این کارو به خودش نمیده و فقط می کشه .استفان هم که اصلا خون  انسان نمی خوره.

پدر اسفان و دیمن همراه شخص دیگری به نام جوناتان گیلبرت جز ومپایر کشان قرن محسوب میشن .جاناتان جد در جد ناتتنی الینا محسوب مشه .

پس یکم هم از الینا بگیم.

الینا دختریه فوق العاده خوشگل وجذاب همراه با مو های لخت بلند که بطور کلی کپی در برابر اصل کاترینه .عکسشم تو وبلاگ هست که میتونین ببینین.

 مارد الینا در شونزده سالگی حامله میشه و بجشو پیش دکتری به دنیا میاره و بعد از اون سریع از اونجا میره . نوهی جاناتان هم که بچه دار نمیشدن الینا رو ادابت میکنن .بعد ها جیرمی به دنیا میاد .موقع تصادف پدر و مادر الینا استفان شاخد بود اما نتونیس پدر ومادر الینا رو نجات بده  تنها تونس الینا و جیرمی رو نجات بده.مادر واقعی الینا با شخصی به اسم سالتزمن ازدواج میکنه و مدتی بعد شاهد قتل های متعدد در میسیک فالز میشه که گفته حملاتی توسط حیوانت بوده اما تمام اون ها توسط دیمن صورت میگرفته.ابزابل مادر الیما موقعی که میخواسته از سالتزمن جدا شه انگشتری به او میده که مال جاناتان بوده در صورتی که صاحب آن توسط ومپایر را کشته شه نمیمیره و مجددا زنده میشه.مادر الینا توسط دیمن میمیره اما در حقیقت ومپایر شده و وقتی که متوجه میشه الینا بدنبال مادر واقعیشه به الینا میفهمونه که نباید بیاد دنبالش .

خب بقیشو بعدا میگم اما خواهشا نظر بدید

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

موضوع فیلم

جمعه 24 اردیبهشت 1389 16:50

نویسنده : bs sadaie

سلام دوستان

یکم راجب فیلم بگم که نگید نگفتم .

گفتم که موضوع راجب به ومپایر هاست . راستی اصلا به وجود ومپایر را اعتقاد دارین؟ من که میگم به احتمال

99% تمام موجوداتی که فکر می کنیم خیالی اند وجود دارند . در این باره نظر بدین.

بگذریم . موضوع فیلم که از نظر من عجیب جذابه . موضوع سر یه دختر به اسم الیناس که توی یک حادثه ی رانندگی پدر و مادرش رو از دست میده .الانم با برادر کوچیک ترش  جیرمی و خالش زندگی میکنه. او که دانش آموز دبیرستانییه تو مدرسه به پسری به اسم استفان آشنا میشه .استفان همراه برادر بزرگترش دیمن به تازگی به شهر الینا یعنی میستیک فالز اومدن . اونا در حال گردش به دور دنیا بودن .استفان و الینا شدیدا عاشق هم میشن طوری که حاظرن برا هم بمیرن.

الینا از بچگی یعنی 10 سالگی دوست دختر پسری به اسم مت بوده اما الان قطع رابطه کردن .خواهر مت هم که اسمش ویکی یا به قول بعضی ها فیکیه دوست دختر جیرمیه .

اسفان و دیمن در سال1864

توسط دختری به نام کاترین ومپایر شدن.

خب تا همین جا بسه .اگه میخواین خودتون فیلم رو ببینین یکشنبه ها mbc pershia ساعت 9 شب بعضی شبا هم 9 و ربع .تکرارش هم پنجشنبه ها ساعت 4 بعد از ظهر. mbc action هم داره که از ام بی سی پرشیا جلوتر حدود 4یا5 قسمت .اونم دوشنبه ها ساعت 10 و 30 شب تکرارشم جمعه ها ساعت 7و30 دقیقه به وقت تهران.

اگه ببینم  تعداد نظر ها خوب ه ادامشو تا جایی که بتونم مینویسم تا بشه bs diariesاگه هم نه که مجبورم تو ورد برا خودم بنویسم . خواهشا نظر بدید.


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

pic8

پنجشنبه 23 اردیبهشت 1389 22:16

نویسنده : bs sadaieدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

pic7

پنجشنبه 23 اردیبهشت 1389 22:13

نویسنده : bs sadaie

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

pic6

پنجشنبه 23 اردیبهشت 1389 22:11

نویسنده : bs sadaie

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

مطلب رمز دار : s

پنجشنبه 23 اردیبهشت 1389 22:06

نویسنده : bs sadaie
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

c

پنجشنبه 23 اردیبهشت 1389 22:02

نویسنده : bs sadaie

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

pic5

پنجشنبه 23 اردیبهشت 1389 21:48

نویسنده : bs sadaie

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

pic4

پنجشنبه 23 اردیبهشت 1389 21:47

نویسنده : bs sadaie

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

pic3

پنجشنبه 23 اردیبهشت 1389 21:33

نویسنده : bs sadaie


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

pic2

پنجشنبه 23 اردیبهشت 1389 21:31

نویسنده : bs sadaie

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

PIC

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1389 22:03

نویسنده : bs sadaieدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

استفن سالفاتور

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1389 21:58

نویسنده : bs sadaieدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -تعداد کل صفحات : 2 1 2